ຊ່ອງທາງການຊຳເງິນ

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເລືອກ package ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືການຊຳລະຄ່າບໍລິການລ່ວງໜ້າ ໂດຍການໂອນເງິນມາຈາກບັນຊີດ້ານລຸ່ມນີ້ ເຊິ່ງສາມາດເລືອກໂອນໃຫ້ບັນຊີໃດນຶ່ງໄດ້ຕາມແຕ່ຄວາມສະດວກ.

ທ່ານສາມາດຊຳລະຄ່າບໍລິການໄດ້ 2 ຊ່ອງທາງຄື:
1. ທ່ານສາມາດໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ ຫລື ການໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM

No Logo name of Bank Account Name Account Number Branch Unit
1

 Joint Development Bank

Mr.Sonephet CHANSY 001-0100-298268 (LAK) Head Office
2  STB Bank  Mr.Sonephet CHANSY  001-0100-298268 (LAK)  Head Office
3
BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO
     

 

ຫຼັງຈາກທີ່ໂອນເງິນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ແບບຟອມດ້ານລຸ່ມເພື່ອຢືນຢັນການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ ບໍລິການທີ່ທ່ານເລືອກກໍ່ຈະຖືກເປີດໃຊ້ຢ່າງໄວທີ່ສຸດ. (ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ເກີນ 2 ມື້ຫຼັງຈາກການໂອນເງິນ)

Visitors Counter

234882
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
158
711
232607
4004
6835
234882